Hei

Vi ønsker alle besøkende hjertelig velkommen og inviterer deg til å lese historien om selskapet vårt og å samarbeide med oss.


Historie

Vår aktivitet startet på midten av nittitallet. Da dukket muligheten opp for å kommersialisere den geodetiske og kartografiske aktiviteten.

Nye statlige regler krevde utdanning i tillegg til 6 års yrkespraksis, dokumenterte kurs og bestått statseksamen. I 1992 tok jeg dette sertifikatet og etablerte straks et selskapet under navnet PBG Geocentrum .

Vårt første viktige prosjekt var byggingen av avløpsrenseanlegget i Gubin / Guben. Det ble utført under internasjonalt tilsyn i fellesskap med det polske Hydrobudowa og det tyske Saarberg Interplan.

De påfølgende årene brakte flere og mer dristige utfordringer, større prosjekter og utkrystallisering av selskapets profil, som på slutten av nittitallet fikk en solid og pålitelig posisjon i markedet og en definert profil. Det ga oss muligheten til å bidra i mer ambisiøse prosjekter.  Noe som førte oss til Norge i 2001. Der jobbet jeg via AF Sunndal på Su4 – Norsk Hydro-anlegget i Sunndalsøra.

På en helt uventet måte viste Su4-prosjektet seg som et nytt gjennombrudd, da jeg fikk tilbudet om heltids samarbeid med AF Spesialprosjekt. På denne måten opphørte PBG Geocentrum driften, og all min erfaring og kunnskap ble overført til norsk jord.

Etter ti års samarbeidet med AF Spesialprosjekt, Reinertsen Veidekke, Terretec, og tilstedeværelse på prosjekter som: Su4, Snohvit, Fornebu, Norges Varemesse, Lysaker Stasjon, ble jeg ansatt som faglig leder i selskapet AS Oppmåling. Arbeidet som leder ga meg erfaring og lyst til å etablere eget firma igjen med navnet Norma Geosystems.

Vår forståelse av geodesi går tilbake til tiden for klassiske målemetoder, manuelle trigonometriske beregninger og håndtegnede kart. Derfor, uansett dagens teknologi, er vi i stand til å påta oss en utfordrende måleoppgave ved å implementere moderne utstyr for innmåling og data prosessering.

Romuald Radomski - faglig leder