Hva vi gjør


Grunnlagsnett

Fastmerker og grunnlagsnett er grunnstein i alle aktiviteter knyttet til innmåling. Vår lang erfaring gir bistand i planleggingsfasen med rådgiving på hvordan et homogent grunnlagsnett skal etableres. Vi setter stor pris på kvalitet innen etablering, innmåling, beregning og dokumentasjon av grunnlagsnett. Vi hjelper med:

 • Rådgiving under planleggingsfasen
 • Etablering av fastmerker
 • Innmåling og beregning av grunnlagsnett
 • Kontroll av eksisterende grunnlagsnett

Bygg og anlegg stikking

Vi gjennomfører landmåling på prosjekter innenfor bygg- og anleggsvirksomhet. Vår bred erfaring fra ulike type prosjekter, gir oss mulighet til å komme med trygge og gode løsninger. Vi har store kompetanser innen:

 • Utsetting for produksjon: bygg, veg og bane
 • Innmåling for NVDB og FKB
 • Mengde beregning
 • Kontrollmåling
 • Sluttdokumentasjon samt med NVDB og FKB
 • Setningsmåling og monitoring

Terrengmodell og situasjonsmåling

Vi gjennomfører innmåling av eksisterende terreng og situasjon for prosjektering og kontrollformål. Vi forstår det at god og detaljert terrengmodell er viktig fundament under prosjekteringsfasen, som gjør planlegging presis og effektivt. Vi kan bistå med:

 • Innmåling av eksisterende situasjon
 • Innmåling og levering av terrengmodell
 • Etablering hjelpepunkter
 • Laserskanning

Batymetri

Sjøbunnskartlegging er også en viktig del av Norma. Vår erfaring gjør det mulig til å tilby innmåling med ekkolodd av elver, innsjøer og sjøbunnen. Vi kan levere frittstående modeller samt med kombinasjon av annet type data fra landmåling og laserskanning. Vi fokuserer oss på:

 • Innmåling med ekkolodd og GPS av elver, innsjøer, mariner og sjøbunnen
 • Bearbeiding av terrengmodeller
 • Tverrsnitt rapportering
 • Visualisering av mudring, dumping og utfylling

Kontakt oss

post@norma-gs.no
+47 99 07 40 40