Bygg og anlegg stikking

Driftsområde:
- Etablering, innmåling og utgjevning av fastmerker
- Klargjøring av stikningsdata (Landmåling)
- Klargjøring av stikningsdata (Maskinstyring)
- Produksjon stikking
- Geometrisk kontroll og avvik rapportering

Erfaring
kontrollere et byggetiltaks plassering

Fastmerkemåling og Grunnlaggsnettetablering

Driftsområde:
- Innledende analyse og prosjektering
- Montering av fastmerker (søyler/bolter/prismer)
- Innmåling (GPS/TPS)
- Beregning og utgjevning
- Rapportering

Erfaring

Terrengmåling og Profilering

Driftsområde:
- Innledende analyse
- Digitalisering av basiskilder
- Innmåling, profilering, 3D modelliing
- DTM kartlegging

Erfaring
Utsetting for produksjon på bane
kontrollere et byggetiltaks plassering

Spormåling

Driftsområde:
- Etablering, innmåling og utgjevning av fastmerker
- Konstruksjon og utvikling av måle utstyr
- Innmåling
- Rapportering

Erfaring

Laserskanning

Driftsområde:
- Etablering, innmåling og utgjevning av fastmerker
- Kalibrering av skanning systemer
- Skanning og 3D modelling
- Prosessering, visualisering og rapportering

Erfaring
stikning og innmåling i hele landet
fastmerkemåling gjennomføres med niveller

Målebrev og Sluttdokumentasjon

Driftsområde:
- 3D modelling, DTM kartlegging
- Beregning, visualisering, rapportering
- FKB og NVDB leveranse

Erfaring

Setningsmåling og Monitoring

Driftsområde:
- Innledende analyse
- Etablering, innmåling og utgjevning av fastmerker
- Kalibrering av monitorring systemer
- Innmåling, prosessering og rapportering

Erfaring
prosjektere et byggetiltak
stikning og innmåling i hele landet

Batymetri

Driftsområde:
- Innledende analyse
- Samling og utvikling av båtbasert måle utstyr (ekolodd/GPS)
- Planlegging og utføring sjøbunn skanning
- Prosessering, 3D modelling, kartlegging, rapportering

Erfaring